CHP’li Gürer’den hububat alım fiyatına ilişkin araştırma önergesi

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, hububat alım fiyatlarının belirlenme sürecindeki kriterlerin detaylı bir şekilde incelenmesi ve belirlenen düşük fiyatların ilerleyen süreçte hububat üretimi üzerindeki olumsuz etkilerinin araştırılması için TBMM’ye araştırma önergesi verdi.

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, çiftçilerin Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) tarafından açıklanan düşük alım fiyatına büyük tepkileri olduğunu ve fiyatın 15 TL çıkarılmasının istediklerini söyledi. 

“İlerleyen süreçte ciddi sorunları beraberinde getirecektir”

Ömer Fethi Gürer tarafından verilen önergede şu ifadeler ver aldı:

“Toprak Mahsulleri Ofisi tarafından açıklanan 2024 yılı hububat alım fiyatları, çiftçiler arasında büyük bir hayal kırıklığına neden olmuştur. Açıklanan hububat alım fiyatları, çiftçilerin üretim maliyetlerinin oldukça altında kalmıştır. Makarnalık buğday için ton başına 10 bin TL, ekmeklik buğday için ton başına 9 bin 250 TL ve arpa için ton başına 7 bin 250 TL olarak belirlenmiştir. Bununla birlikte, buğday için ton başına bin 750 TL ve arpa için ton başına 750 TL destek ödemesi açıklanmıştır. ​Ülke genelindeki tarımsal girdi enflasyonun yüzde 79’a ulaştığı bir dönemde, hububat alım fiyatları düşük tutulmuş ve çiftçilerin üretim maliyetlerinin altında bir hububat alım fiyatı açıklanmıştır. Geçen yıla göre buğday fiyatlarındaki yüzde 12’lik artışa karşın, arpa fiyatlarındaki artış oranı sadece yüzde 3,5 olarak gerçekleşmiştir. Bu durum, tarım sektöründeki üreticiler ve çiftçiler için ilerleyen süreçte ciddi sorunları beraberinde getirecektir.

“Hububat alım fiyatlarının yeniden düzenlenmesi gerekmektedir”

Çiftçilerin üretim maliyetlerini oluşturan unsurlar arasında tarla kirası, toprak hazırlığı, tohum maliyetleri, ekim masrafları, taban gübre, zirai ilaçlar, ilaçlama giderleri, traktör bakımı, akaryakıt ve biçerdöver giderleri bulunmaktadır. Bu maliyet kalemleri göz önüne alındığında, dekara 400 kg verim elde edilmesi durumunda kuru tarımda maliyet ton başına 12 bin 680 TL ve sulu tarımda ise 13 bin 390 TL olarak hesaplanmıştır. Bu da, açıklanan alım fiyatlarının çiftçilerin gerçek maliyetlerinin altında olduğunu somut bir şekilde göstermektedir. Düşük alım fiyatları ve artan maliyetler, çiftçilerin gelecek yıllarda hububat üretim miktarlarını azaltmalarına neden olacaktır. Bu durum ise gıda güvenliğini ve tarım sektörünün istikrarını tehlikeye atacaktır. Dolayısıyla, hububat alım fiyatlarının üretim maliyet artışları göz önünde bulundurularak yeniden düzenlenmesi gerekmektedir.”

“Kriterler detaylı bir şekilde incelenmeli”

Gürer, buğday taban fiyatının ton başına 15 bin TL olarak revize edilmesi gerektiğini de belirtti. Gürer, hububat üreticilerinin sürdürülebilir bir şekilde üretim yapabilmesi ve ülke genelinde gıda güvenliğinin sağlanabilmesi adına hububat alım fiyatlarının belirlenme sürecindeki kriterlerin detaylı bir şekilde incelenmesi ve belirlenen düşük fiyatların ilerleyen süreçte hububat üretimi üzerindeki olumsuz etkilerinin araştırılması Meclis Araştırması açılmasını istedi.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir